Vår mission, vår vision och vår drivkraft är att våra barnbarns barn ska kunna leva glädjefyllda och trygga liv i samklang med naturen och varandra, med vetskapen om att det här finns tillräckligt med resurser för att de ska må bra.

Detta gör vi genom att:

 • Vi introducerar till friluftsliv och olika friluftsaktiviteter för ökad naturnärvaro och medvetenhet.
 • Vi berättar om det mytomspunna Omberg och Vättern, om dess historia och sägner om människor och väsen som levt på den här platsen före oss. Vi för berättelserna vidare till nästa generation och våra besökare.
 • Vi väljer att arbeta med partners som i stort delar vår syn på hållbarhetsfrågor, vi är inte alltid överens, men har en öppen och respektfull dialog om det.
 • Våra medarbetare är alla informerade om vad W&W står för och vill verka för och har valt att stå bakom det vi gör. De bidrar också med tips på vad som kan göras bättre.
 • Vi har arrangerat återkommande workshops om hållbar turismutveckling för företag inom vår destination
 • Vi föreläser över hela landet på gymnasier, yrkesutbildningar, folkhögskolor och universitet om hållbar turismutveckling.
 • Vi samarbetar och deltar i utvecklingsarbeten med de kommuner där vi verkar, och med den region vi är verksam inom.
 • Vi har bjudit in och lett gemensamma workshops om hållbar turism för lokalinvånare, politiker och turismföretagare.
 • Vi hänvisar journalister och reseskribenter till att besöka oss utanför högsäsongen för att minska trycket och sprida ut intresset för vår destination till andra tider på året.
 • Under 2021 drev Linda på Woods & Water ett ideellt, nationellt initiativ som heter Let’s Meet & Talk med syfte att skapa dialoger för en mer hållbar utveckling av turism och friluftsliv. Resultatet blev en videoserie med med våra möten och samtal med företrädare för svensk turism och friluftsliv – avsnitten och mer läsning finns på www.letsmeetandtalk.se
 • Vi marknadsför oss inte till, eller samarbetar med agenter, over-seas, av klimatskäl. Vi arbetar ungefär till 90% med svensk marknad och 10% med våra grannländer.
 • Vi hänvisar aldrig till flyg som transportmedel, vi gör inga pick-ups vid flyg och vi rekommenderar alltid våra gäster till att resa kollektivt med tåg, buss och närtrafik.
 • Vi använder lokala guider.
 • Vi informerar våra internationella besökare om Allemansrätten och dess skyldigheter.
 • Vi källsorterar (nämner man ens sånt idag).
 • Vi köper oftast våra guidekläder second-hand.
 • Vi geotaggar inte specifika platser, men berättar gärna inom vilket område vi befinner oss i.
 • Endast små grupper, inte fler än 15 pers, och helst inte fler än 8st. Vi vill inte att stora folksamlingar i skogen ska störa djurliv, andra besökare eller ens de egna inom gruppen.
 • Vi beräknar årligen vårt ekologiska fotavtryck:
  2019: ca 1,8 ton koldioxid
  2020: ca 4 ton koldioxid (pga inköp av mountainbikes och fler jobbresor)
  2021: ca 1,5 ton koldioxid (sålde bilen mitt under sommaren)
  2022: ca 1,3 ton koldioxid (inköp mountainbikes)
 • Vi marknadsför lågsäsongen mer än högsäsongen i syfte att sprida ut besökarna jämt över året.
 • 15 juli 2021 sålde vi företagsbilen – sedan dess har 90% av alla guider tagit sig till/från jobbet till fots eller med cykel. Bil används vid enstaka tillfällen under året.
 • Vi anpassar våra guidade turer efter kollektivtrafikens tidtabell för att förenkla för våra gäster att resa hit med buss och tåg.

Vad vi ska göra härnäst…

 • Sälja de mountainbikes vi använt tidigare.
 • Göra fler retreats nära naturen.

Vad vi önskar att vi gjorde – men inte gör, än.

 • Vi klättrar alla på en hållbarhetsstege
  …eller en slags trapp. En del har kommit längre än oss, andra kortare. Vi vill inte se ner på dem bakom oss, men inspireras av de framför oss. Vi håller blicken framåt och fortsätter att ta oss steg för steg fram på hållbarhetstrappen så snabbt vi kan, men inte alltid så snabbt vi önskar. Ibland för att vi ännu saknar insikter, ibland för att allt inte ligger i våra händer. Ibland för att vi vet att vi inte borde – men tänker att ett tag till kan vi göra det – tills det plötsligt en dag känns alldeles fel. Vi vill vara ett gott exempel för de som kommer bakom oss, och vi vill fortsätta inspireras av de framför oss – vi är medvetna om att vi inte är perfekta, men har valt att vara 100% öppna med det vi gör och inte.

Vad kan vi göra bättre?

Vi tar gärna emot feedback på hur vi kan arbeta mer hållbart och öppet med vår verksamhet. Om ni har några synpunkter eller idéer på hur vi kan förbättra oss – hör av er till oss på info@woodsandwater.se

Vad vi aldrig kommer att göra

 • Skylla på någon annan. Vi tar ansvar för det vi gör.
 • Försvara våra ekologiska fotavtryck – istället vill vi förändra oss och förminska dem.
 • Klimatkompensera och fortsätta som om inget hänt. Vi väljer att jobba för att minska våra klimatavtryck istället. Vi tror inte att plantera träd som klimatkompensering fungerar så länge som man fortsätter att avverka. Vi behöver månghundraårig skog och biologisk mångfald för att lagra kol – så vi främjar hellre bevarandet av urskog i första hand, än planerandet av nya träd där vi inte kan få det garanterat att den skogen inte kommer att avverkas på 400 år.
 • Säga saker som “våra gäster kräver/vill ha det så”, “vi kan inte påverka våra gästers val” eller “det är marknaden som styr”. VI styr 100% över VÅRT företag, VÅR affärsidé, VÅRA produkter, VÅRA leverantörer och riktar VÅR marknadsföring till de besökare vi VILL välkomna hem till oss. Punkt.

//Linda Staaf
Grundare av Woods & Water of Sweden