Please see English text below…

Tillgänglighet
Vi vill att alla ska känna sig välkomna till Woods & Water of Sweden. Tanken var först att sammanställa aktiviteter lämpliga för olika funktionshinder, men det hade varit fel, det är inte vi som sätter gränser för vad som är möjligt och inte. 

Därför välkomnar vi istället alla, och anpassar våra turer efter er förmåga och era önskemål. Informera oss vid bokningen, och så tar vi en kontakt innan ankomst för att stämma av förutsättningar.
Vi har haft rullstolsbundna och blinda deltagare och varje gång har vi anpassat oss så gott vi kan till de nya förutsättningarna, vi fortsätter gärna med det och ser det som en fantastisk möjlighet att få ut fler människor i naturen!

Om du har några synpunkter på vad vi kan göra bättre så tar vi mer än gärna emot dem!

Accessibility

Everyone is welcome to Woods & Water of Sweden and we want all our activities to be handicap-friendly. At first we wanted to gather the activities suitable, but then again, it’s not our job to decide what people can, or can not do. So instead everyone is welcome and we will do our best to meet your wishes. 

When you make a reservation, or before you do, please contact us and let us know what you need and how we best can help and adjust our activities.

If you have any ideas on how we can improve our work with accessibility, please let us know!