Active Outdoor

Showing all 4 results

Guided kayaking – Omberg

Experience the dramatic shoreline of Omberg in Östergötland by kayak!

Omberg Zipline

Omberg Zipline – höghöjdsbanor och ziplines i bokskogen på Omberg! Från 7 år och uppåt, maxvikt 130kg/person.

Women’s Wilderness Adventure (Do The North)

A week in the Saint Anna archipelago in collaboration with Do The North. August 2023! (In English)

Ziplines på Omberg

Sväva fritt i bokskogen vid Ombergs Ziplines! Här finns två höghöjdsbanor och flera olika ziplines, placerade i ståtlig, vacker bokskog och i trolsk barrskog. Banorna ligger i närheten av Stocklycke, och det är här vi möts upp för några spännande timmar bland trädtopparna.

Translate »