Easter Kayaking

During Easter we went out kayaking for two days. It was so still on the lakes, not a single wave. Hopefully we’ll get more of these calm days this summer.

About Author

client-photo-1
Linda Staaf
Det är jag som driver Woods & Water of Sweden! Det är oftast mig ni har kontakt med vid bokningar och förfrågningar, och det är alltid jag som skriver inläggen här på sidan!