Vad, hur och varför

Vision & Mission

W&W’s vision

Woods & Waters vision är:
“Att bli det bästa….”. Nej…
“Att bli det ledande….” Nej.
“Att bli det mest hållbara…” Nej.

Woods & Water finns inte här för sin egen skull utan existerar för att bidra med sin kraft för att framtida generationer ska få så goda förutsättningar som möjligt att leva ett gott liv i samklang med naturen och dess resurser.

Visionen är att våra barnbarns barn ska kunna leva glädjefyllda och trygga liv i samklang med naturen och varandra, med vetskapen om att det här finns tillräckligt med resurser för att de ska må bra.

 

 

“Jag skulle gärna se att Woods & Water blev Sveriges minst hållbara företag.

Tillåt mig att sätta ribban för det.”

 

– Linda Staaf,
grundare av Woods & Water of Sweden

Vad vi gör och hur vi verkar för vår vision

NATURUPPLEVELSERNA
Att verka som naturturismföretag gör det möjligt att på olika sätt bidra till det som är vår vision. Dels genom att skapa naturupplevelser som stärker människors kontakt och närvaro med naturen, ökar förståelsen för en plats och det liv som lever där samt ökar medvetenheten och får människor att må bra och fatta mer långsiktiga beslut.

Woods & Waters aktiviteter ska inte bara vara schysta ur miljöperspektiv, de ska även stärka lokalinvånarna och platsens betydelse. Det innebär att balansera möten mellan besökare och lokalsamhället så att alla får en långsiktig vinning av aktivitetens faktiska genomförande. (Om det inte skulle vara möjligt kommer aktiviteten att begränsas eller försvinna – hållbar utveckling handlar inte om att ett företag eller en produkt ska hålla över tid, utan om att platsen vi lever och verkar på ska göra det.)

 

EN RÖST I SAMHÄLLET
Att genom föreläsningar och i skrift vara en röst i samhället och en inspiration för andra som går samma väg eller önskar att de gjorde det.

Vi uppmuntrar till en långsiktig och livgivande utveckling genom att engagera oss i framförallt sociala och miljömässiga utvecklingsfrågor både lokalt och nationellt. Oftast inom vår egen bransch av friluftslivs- och turismverksamheter, men även inom andra områden då principerna många gånger är de samma oavsett bransch.

Dessutom föreläser Linda även om att leva ett enklare liv med naturens rytmer!

Woods & Water vill boosta de ekologiska och sociala ekosystemen – och allas vår leva livet-feeling! Så vi värnar smultronställen, lokalsamhällets livskvalitet och tycker att turism borde mätas med kvalitativa mål istället för kvantitativa.

“Woods & Water vill boosta de ekologiska och sociala ekosystemen – och allas vår leva livet-feeling! Så vi värnar smultronställen, lokalsamhällets livskvalitet och tycker att turism borde mätas med kvalitativa mål istället för kvantitativa.”