Vårt mission, vår vision och vårt driv är att introducera och inspirera till en mer hållbar utveckling av turism och friluftsliv – för att framtida generationer ska ha samma tillgång till natur och friluftsliv som vi har idag.

Detta gör vi genom att:

 • Vi introducerar till friluftsliv och olika friluftsaktiviteter
 • Vi berättar historia, historier, sagor och sägner om människor som levt på den här platsen före oss. Vi för berättelserna vidare till nästa generation och våra besökare.
 • Vi väljer att arbeta med partners som i stort delar vår syn på hållbarhetsfrågor, vi är inte alltid överens, men har en öppen och respektfull dialog om det.
 • Våra medarbetare är alla informerade om vad W&W står för och vill verka för och har valt att stå bakom det vi gör. De bidrar också med tips på vad som kan göras bättre.
 • Vi arrangerar workshops om hållbar turismutveckling för företag inom vår destination
 • Vi föreläser på gymnasier, yrkesutbildningar, folkhögskolor och universitet om hållbar turism.
 • Vi samarbetar och deltar i utvecklingsarbeten med de kommuner där vi verkar, och med den region vi är verksam inom.
 • Vi har bjudit in och hållit i en gemensam workshop om hållbar turism för lokalinvånare, politiker och turismföretagare.
 • Vi hänvisar journalister och reseskribenter till att besöka oss utanför högsäsongen för att minska trycket och sprida ut intresset för vår destination till andra tider på året.
 • Under 2020 startade vi ett nationellt initiativ som heter Let’s Meet & Talk där vi vill skapa dialoger för en mer hållbar utveckling av turism och friluftsliv
 • Vi marknadsför oss inte till och samarbetar inte med agenter over-seas, av klimatskäl (sedan 2018 – långt innan covid-19). Vi arbetar ca 90% med svensk marknad och 10% med våra grannländer. Vi har tidigare vänt oss till nordeuropeiska länder och kan tänka oss att göra det igen.
 • Vi hänvisar aldrig till flyg som transportmedel, vi gör inga pick-ups vid flyg och vi rekommenderar alltid våra gäster till att resa med tåg i första hand, och buss i andra hand. Dessvärre finns ingen kollektivtrafik till Omberg vilket är vår absolut största utmaning att lösa.
 • Vi använder lokala guider i första hand. Inför 2021 består teamet av 6st lokala guider och 2st från grannregionen.
 • Vi informerar våra internationella besökare om Allemansrätten och dess skyldigheter och vi filosoferar ofta med våra svenska gäster om friluftsliv och allemansrättens innebörd.
 • 10% av vår årliga vinst donerar vi till föreningar som verkar för friluftsliv och naturbevarande insatser.
 • Vi källsorterar, såklart, behöver man ens säga det idag?
 • Vi köper våra guidekläder från svenska klädföretag, dessvärre ej tillverkade i Sverige, något vi skulle vilja se mer av. (Vi har enstaka plagg från andra tillverkare)
 • Vi geotaggar inte specifika platser, men berättar gärna inom vilket område vi befinner oss i.
 • Ingen engångsplats, såklart. Vissa saker är så givna idag.
 • Endast små grupper. Aldrig fler än 15 pers, och helst inte fler än 8st (innan/efter covid). Vi vill inte att stora folksamlingar i skogen ska störa djurliv, andra besökare eller ens de egna inom gruppen.
 • Vi beräknar årligen vårt ekologiska fotavtryck
 • Vi marknadsför lågsäsongen med lägre priser för att sprida ut besöksantalet mer jämnt över året.

Vad vi ska göra härnäst…

 • Slutföra Let’s Meet-initiativet under 2021
 • Vi har de senaste åren investerat i ny utrustning för uthyrning och i nya kläder till guideteamet. Vi vrider och vänder på de investeringar som görs, men vet med oss att vi kan återanvända och återbruka mer än vad vi gjort. Detta är något vi ska fokusera mer på under 2021-2022.
 • Den bristande kollektivtrafiken till våra områden har varit ett problem i flera år och vi lyfter frågan regelbundet, men är något vi kommer arbeta mer med närmaste tiden. Kollektivtrafik till besöksmål och tåg som transportmedel anser vi vara den största pucken att fokusera på för de flesta av oss – lokalt, regionalt och nationellt.

Vad vi önskar att vi gjorde – men inte gör, än.

 • Fossilfria transporter
  Vår största utmaning.
  Vi är verksamma i miljöer dit kollektivtrafiken inte går – antingen får man gå eller cykla 50km eller så åker man bil. Det är utan tvekan vårt absolut största (nästintill enda) ekologiska fotavtryck och vi har sedan våra mätningar började gjort av med:
  2019: 0,7 ton koldioxid
  2020: 1,9 ton koldioxid

  Ja, jag har till och med funderat på att sluta med min verksamhet på Omberg om jag inte kan finna ett mer hållbart sätt för mig och besökarna att resa dit, och så blir det på sikt om vi inte löser transportfrågan inom några år.

 • Köpa begagnat, eller?
  Vi har övervägt att köpa begagnade cyklar, utrustning och guidekläder – vilket är den konsumtion vi har inom företaget. Men det är inget vi gjort hittills. Efter att ha stött och blött frågan har vi hittills beslutat oss för att köpa nytt – för att få garantier, för att sakerna ska vara likvärdiga, för att det ska vara lätt med reservdelar osv… Däremot så kommer vi inte sälja och byta ut vår utrustning mer än nödvändigt, utan vi använder den i några år.
 • Vi klättrar alla på en hållbarhetsstege
  …eller en slags trapp. En del har kommit längre än oss, andra kortare. Vi vill inte se ner på dem bakom oss, men inspireras av de framför oss. Vi håller blicken framåt och fortsätter att ta oss steg för steg fram på hållbarhetstrappen så snabbt vi kan, men inte alltid så snabbt vi önskar. Ibland för att vi ännu saknar insikter, ibland för att allt inte ligger i våra händer. Ibland för att vi vet att vi inte borde – men tänker att ett tag till kan vi göra det – tills det plötsligt en dag känns alldeles fel. Vi vill vara ett gott exempel för de som kommer bakom oss, och vi vill fortsätta inspireras av de framför oss – vi är medvetna om att vi inte är perfekta, men har valt att vara 100% öppna med det vi gör och inte.

 

Vad kan vi göra bättre?

Vi tar gärna emot feedback på hur vi kan arbeta mer hållbart och öppet med vår verksamhet. Om ni har några synpunkter eller idéer på hur vi kan förbättra oss – hör av er till oss på info@woodsandwater.se

Vad vi aldrig kommer att göra

 • Skylla på någon annan. Vi tar ansvar för det vi gör.
 • Försvara våra ekologiska fotavtryck – istället vill vi förändra oss och förminska dem.
 • Klimatkompensera och fortsätta som om inget hänt. Vi väljer att jobba för att minska våra klimatavtryck istället. Vi tror inte att plantera träd som klimatkompensering fungerar så länge som man fortsätter att avverka. Vi behöver månghundraårig skog och biologisk mångfald för att lagra kol – så vi främjar hellre bevarandet av urskog i första hand, än planerandet av nya träd där vi inte kan få det garanterat att den skogen inte kommer att avverkas på 400 år.
 • Säga saker som “våra gäster kräver/vill ha det så”, “vi kan inte påverka våra gästers val” eller “det är marknaden som styr”. Vi styr 100% över vårt företag, vår affärsidé, våra produkter, våra leverantörer och riktar vår marknadsföring till den målgrupp/marknad vi vill jobba med.

//
Linda Staaf
Grundare och ägare av Woods & Water of Sweden