Hur kan vår destination samarbeta mer långsiktigt med en hållbar turismutveckling och vad kan man göra på företags- och individnivå? Det var frågan jag själv ställde mig för några år sedan och började söka svaren genom otaliga diskussioner med branschmänniskor, deltagande på kongresser och konferenser, studier hos Global Sustainable Tourism Council och nätverkande.

 

Det är utifrån detta som jag skapat En workshopserie för hela destinationen i sex delar. En möjlighet för företagen inom en destination att tillsammans fördjupa sig i frågorna, nätverka, utbyta erfarenheter, lyssna till olika föreläsare och ta del av berättelser om hur andra gjort.
Det finns ingen som kan tala om för er hur just ni ska göra med just ert företag eller er destination. Därför att alla har sina egna unika möjligheter och utmaningar och det är först med perspektiv, referensramar, förståelse, dialoger och samarbeten som man kan sätta ramarna och handlingsplanerna för sitt fortsatta arbete.

Hur?
Workshopserien innebär ett erfarenhetsutbyte kring frågor som hjälper er att tillsammans
utvecklas mer lönsamt och hållbart. Det är olika teman på varje workshops och man
väljer själv som företagare vilka teman man vill delta på, det kan vara alla eller några utvalda. För större företag kan det innebära att en kökschef deltar under temat Mat & Dryck, medan marknadsansvarig deltar på temat Marknadsföring.

Workshopserien består av sex delar och genomförs var för sig. Men det går också bra att exempelvis förlägga en del till förmiddagen och en till eftermiddagen om man vill slå ihop dem under kortare tid.

Var?
Online via Zoom eller på plats fysiskt hos er.

Workshopseriens 6 teman:
1, Köket & Käket – om maten och drycken vi serverar
2, Långsiktiga lösningar för lokaler – hur vi kan bygga och underhålla fastigheter mer hållbart
3, Mark & markägare – allemansrätt, slitage och om att vistas på annans mark.
4, Lokalsamhället & kollektivtrafiken – hjärtefrågor för en hållbar besöksnäring
5, Storytelling – om att levandegöra och skapa transformativa upplevelser
6, Kanaler & kanalisering – om att kanalisera besöksströmmar och rikta marknadsföringen

Tid:
6 teman med föreläsning/workshop á 3 timmar

– – –

BOKA:
Maila mig er förfrågan och önskemål på på linda@woodsandwater.se eller ring 0730-289 290.

Mer om mig
Jag har arbetat inom turistindustrin i över 25 år och har sedan 2009 arbetat som egenföretagare inom aktivitetsbranschen. Idag äger och driver jag guideföretaget Woods & Water of Sweden AB samt är delägare i kajakföretaget VätternKajak och aktivitetsföretaget Omberg Zipline. Jag har tidigare varit delägare i Orust Kajak på västkusten samt i det surfinspirerade aktivitetscentret Beach Crib.
Under 14 år var jag ordförande (och vice.ordf) för Friluftsfrämjandet Vadstena som driver en hel skidanläggning med 150 personer på ideell basis. Jag har också arbetat ett antal år med att utbilda blivande guider och naturguider på gymnasial och eftergymnasiala utbildningar.

Själv är jag utbildad friluftsguide, kajakguide, MTB-guide, historieguide, resesäljare samt projektledare inom konferens, kongress och event… och utbildad inom hållbar turismutveckling.

linda staaf föreläsning och workshop