Urkrafter & Drivkrafter 2024

Vill du stärka urkraften? 🔥

Årets tema för 2024 är ”Urkrafter & Drivkrafter”, vilket också är namnet på det årshjul, ett program, som kommer rullas ut och pågå i Woods & Waters regi detta år.

🔥Vad är urkraft?
Här menas med urkraft människans inre glöd, den som ger bränsle till vår drivkraft så vi åstadkommer förändring i vårt liv och vår omvärld. Kraften som väcker vårt engagemang och vår förmåga och vilja att samarbeta. Den är en helt naturlig livskraft och finns redan djupt rotad inom oss, men dold av lager på lager av slöjor i form av rädslor och kulturella begräsningar.

🔥Vad hindrar urkraften?
Utöver våra rädslor så hindras den av våra egna fördomar och de kulturella begräsningar vi kommit att se som sanning, de normer vi utan reflektion valt att leva efter. Urkraften dövas av stress och ständiga distraktioner, den kan inte ta plats i en värld där vi jagar makt, lycka eller ens harmoni.

🔥Hur finner man den?
Den kan inte sökas, inte greppas. Den uppstår av sig själv när den tillåts ta plats, när vi skapar en tomhet för den att fylla. Den reagerar kraftfullt på disharmoni och den växer sig starkare när den stöter på begräsningar och motstånd.

Att vara i urkraften är harmoniskt, men det är inte urkraften i sig som är resultatet av harmoni, den är istället orsaken till harmoni – det är noga vilken ände man börjar i.

⛰️Så hur väcker vi urkrafterna i människan?

Vilka ord ska vi använda, vilka ord fångar en lyssnare eller en läsare?

Hur kan man med ord beskriva att tomheten är betydelsefull, att säkerhet är en osäkerhet och att naturens odefinierbara värde är det absolut mest betydelsefulla vi har?

•Det är svårt att beskriva. Det är lättare att visa.
•Det är lättare att ta människor till en plats som kan tala till dem.
•Det är lättare att ställa de rätta frågorna och ge varandra tid och möjlighet att besvara dem.
•Det är lättare att väcka krafterna, samverka och fatta rätt beslut när människor möts i naturen, i det verkliga livet.

Årshjulet sätts i rull den 1 februari – läs mer här!

About Author

client-photo-1
Linda Staaf
Det är jag som driver Woods & Water of Sweden! Det är oftast mig ni har kontakt med vid bokningar och förfrågningar, och det är alltid jag som skriver inläggen här på sidan!