Hey sis! 🌳
Några olika tankar om beskydd…

Det sägs att vi skyddar det vi älskar. Låter logiskt. Men om man inte vet om att det vi älskar far illa, hur ska vi då kunna skydda det? Det är en sak att inte vilja skada och en annan att aktivt skydda det som far illa.
En annan tanke som slår mig är att vi kan se annorlunda på en och samma sak också:
Att träd betyda en sak för människan, men något annat för en insekt eller en svamp. Vems åsikt väger då tyngst, vems perspektiv ska vi utgå från i de beslut vi fattar?

Detsamma oss människor emellan. Om ett träd betyder en sak för person A, men platsen där trädet står betyder något annat för person B.
Om någon vill främja växtlivet på en plats, en annan vill främja friluftslivet och en tredje vill bygga ett hus där. Vems åsikt ska väga tyngst, vad ska man ta hänsyn till och vilka får komma till tals?

De senaste åren, främst under covid, så var det många som hittade ut i naturen och många som hyllade människans närvaro i naturen med “ju fler som kommer ut i naturen kommer att älska den, och då kommer fler att skydda den”.

Men hur blev det?
Har vårt beskydd och värnande om naturen ökat?
Är du mer aktiv i naturskydd nu än tidigare?
Vill du skydda något i naturen och hur gör du det?
🌳🌳🌳

About Author

client-photo-1
Linda Staaf
Det är jag som driver Woods & Water of Sweden! Det är oftast mig ni har kontakt med vid bokningar och förfrågningar, och det är alltid jag som skriver inläggen här på sidan!